Impactes: 4

La neteja correcta d’un edifici és necessària no només per a la seva conservació, la seva estètica sinó també per motius de salut.

Cada edifici és un món, amb les seves característiques pròpies, que dependran del material en què estiguin fets, si disposen de zones enjardinades, zones de vidre, etc.

L’ideal és comptar amb el suport d’una empresa de neteja especialitzada com a Plus Serveis per al desenvolupament d’aquestes feines. No només per la professionalitat sinó també per lús de materials i productes adequats a cada superfície.

Cal planificar primerament les tasques de neteja fixes a realitzar, així com la seva periodicitat.

  1. Cal tenir en compte el nivell dús i el tipus dusuaris. No serà el mateix una comunitat de veïns que unes oficines. Caldrà programar els horaris de menor trànsit perquè la tasca sigui tan eficient com sigui possible i també generi el mínim de molèsties per als treballadors o veïns.
  2. Característiques de l’edifici. La periodicitat en la neteja no serà la mateixa a edificis d’oficines que a un hospital. Sales d’espera i lavabos de zones que necessiten més neteja o que tenen un ús intensiu.

 

Sempre serà important el material de neteja a utilitzar per a cada superfície: aspiradores, mopes, productes per netejar l’acer inoxidable, draps de microfibra… depenent de la feina a realitzar.

Alguns treballs de neteja habituals:

Neteja d´ascensors.

És aconsellable netejar els ascensors de forma assídua ja que són zones de molt de pas. Entre ells el terra, parets, les botoneres i el mirall, el mateix passa amb les baranes de les escales. Aquestes zones poden ser focus de bacteris.

Sempre es netejaran en els moments de menor trànsit de persones, quan s’usin menys.

Neteja d’escales

Són un lloc on es genera molta brutícia a causa del pas de persones. Depenent de les condicions meteorològiques poden acumular terra o fang.

Caldrà, doncs, netejar-les amb una escombra o aspirador i seguidament fregar-les. Sempre en els moments de menor trànsit per garantir possibles accidents i també que la zona romangui el màxim de temps possible en les millors condicions.

Les baranes sempre es netejaran amb un producte desinfectant, la desinfecció en aquests casos és molt important.

Neteja de zones de vidre

Aquestes zones necessitaran professionals especialitzats per a aquest treball, sobretot si són en serveis realitzats en altura (serveis de neteja verticals a Barcelona) com els que oferim a Plus Serveis.

Molts edificis necessiten realitzar tasques de neteja a façanes de vidre amb difícil accés. En aquests casos, no és viable muntar cabines mòbils o altres elements d’elevació. L’accés vertical és la manera més senzilla i econòmica per dur a terme aquests treballs.

En aquest cas són requerides certes mesures de seguretat i coneixements a l’hora de realitzar aquest tipus de serveis per poder garantir la integritat dels treballadors, així com també dels transeünts que puguin ser a la zona

 

Amb més de 25 anys d’experiència Plus Serveis ofereix serveis integrals de neteja a edificis de Barcelona i rodalies, consergeria i neteja vertical.

Llámanos